Publikacje

Publikacje można nabyć za zaliczeniem pocztowym w Księgarni Literackiej im. Witolda Gombrowicza
ul. Żeromskiego 83, 26-600 Radom
tel. (0 48) 362-36-60
Reg. -670185561-, NIP 796-142-57-44

Zamówienia można składać pod adresem:
ksiegarnia_rtn@o2.pl

 

 

 

BIULETYNY KWARTALNE

Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego Tom XLV 2011 zeszyt 1-2 Ślad czyli społeczność żydowska Radomia w XX w. Materiały źródłowe a współczesność Red. Iwona Grześkiewicz Marcin Kępa Jakub Mitek Zbigniew Wieczorek Radom 2011 cena: 20 zł   Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego Tom XLIV 2010 zeszyt 1-4 Radom i region radomski w świetle badań archeologicznych …

KSIĘGI METRYKALNE KOŚCIOŁÓW RADOMSKICH

Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795 Seria B: Metryki ślubów Tom I: Kościół św. Jana Chrzciciela 1591-1637 Red. Dariusz Kupisz Radom 2006 cena: 20zł   Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795 Seria B: Metryki ślubów Tom II: Kościół św. Jana Chrzciciela 1638-1710 Red. Dariusz Kupisz Opracowanie materiału źródłowego: Dariusz Kupisz i Grzegorze Fulara …

INNE PUBLIKACJE

MIĘDZY KONSTYTUCJĄ NIHIL NOVI A USTAWODAWSTWEM NOWOCZESNEJ DEMOKRACJI – PARLAMENTARYZM POLSKI W XVI-XX WIEKU Pod redakcją: Henryka Gmiterka, Sebastiana Piątkowskiego i Janusza Wrony Radom 2005 cena: 22 zł   HERB RADOMIA Henryk Seroka Radom 2009 cena: 40zł   POWSTANIE I ROZWÓJ POLSKIEJ TERMINOLOGII ANATOMICZNEJ NA PODSTAWIE ANALIZY POLSKOJĘZYCZNYCH PODRĘCZNIKÓW I SŁOWNIKÓW ANATOMICZNYCH Jerzy Reymond Radom …

RADOMSKIE ZESZYTY BIOGRAFICZNE

Radomskie Zeszyty Biograficzne Nr 2. Leszek Kołakowski Red. Wiesław Chudoba Radom 2009 cena: 8zł   Radomskie Zeszyty Biograficzne Nr 1. August Schnierstein Red. Monika Świerczyńska Radom 2009 cena: 8zł