Towarzystwo

Radomskie Towarzystwo Naukowe jest stowarzyszeniem, którego celem jest inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, w szczególności dotyczących regionu radomskiego, oraz popularyzacja ich wyników.

Działające dziś Towarzystwo – powołane do życia 30 września 1963 roku – nawiązuje do tradycji Radomskiego Towarzystwa Naukowego założonego w roku 1827 z inicjatywy księdza Kazimierza Kłaczyńskiego.

Towarzystwo jest wydawcą licznych publikacji naukowych oraz „Biuletynu Kwartalnego RTN”, ukazującego się od 1964 roku. Pierwszym Prezesem Radomskiego Towarzystwa Naukowego był dr Stefan Witkowski. Obecnie funkcję tę piastuje mgr Marcin Kępa.

 

Deklaracja członkowska – do pobrania