Powrót do Prywatny: Historia

Prezesi RTN

Prezesi Radomskiego Towarzystwa Naukowego

  • dr Stefan Witkowski (1963-1971)
  • dr Jan Boniecki (1971-1975)
  • mgr Marian Sołtyk (1975-1977)
  • dr Stanisław Ośko (1977-1989)
  • dr Krzysztof Orzechowski (1989-1998)
  • dr Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska (1998-2001)
  • dr Sebastian Piątkowski (2001-2007)
  • dr Adam Duszyk (2007- 2010)
  • mrg Marcin Kępa (2010-obecnie)