Historia

Historia RTN

I. DZIEJE RADOMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO (1963-2007) Społeczne instytucje naukowe posiadają w naszym kraju bardzo bogate tradycje. Jednym z takich towarzystw, mających na celu rozwój i popularyzację nauki jest właśnie Radomskie Towarzystwo Naukowe, odwołujące się swoimi korzeniami do Towarzystwa Naukowego, które zostało założone na terenie miasta Radomia z inicjatywy ks. Kazimierza Kłaczyńskiego jeszcze w roku 1827. …

Prezesi RTN

Prezesi Radomskiego Towarzystwa Naukowego dr Stefan Witkowski (1963-1971) dr Jan Boniecki (1971-1975) mgr Marian Sołtyk (1975-1977) dr Stanisław Ośko (1977-1989) dr Krzysztof Orzechowski (1989-1998) dr Grażyna Łuszkiewicz-Dzierżawska (1998-2001) dr Sebastian Piątkowski (2001-2007) dr Adam Duszyk (2007- 2010) mrg Marcin Kępa (2010-obecnie)