luty 17, 2020

1945-1975

Zbiorcze

Bibliografia Ziemi Radomskiej 1965-1975 / Maria Kaczmarska
(obszar województwa radomskiego retrospektywnie)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1986
> RBC

Kielecczyzna w XXX-leciu: zestaw bibliograficzny
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach. Dział Informacyjno-Bibliograficzny, 1974
> ŚBC

Bibliografia historii Kielecczyzny z lat 1945-1975 [T. 1-3] / Czesław Erber, 1976
> WBP Kielce. Informatorium

Bibliografia Kielecczyzny 1945-1964 / oprac. Regina Stupakowa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kielce). Dział Informacji i Bibliografii Regionalnej, 1979
> ŚBC

Bibliografia Ziemi Radomskiej 1945-1964 / Maria Kaczmarska
(obszar województwa radomskiego retrospektywnie)
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1983
> RBC

Radom w piśmiennictwie / Stanisław Zieliński
w: Rozwój Radomia 1945-1964, Radom 1964, s. 205-236

Bibliografia do dziejów Kielecczyzny w Polsce Ludowej do 1949 r. / Maria Kaczanowska
w: red. W. Góra, Kielecczyzna w latach Trzyletniego Planu Odbudowy 1947-1949, WSP, 1981, 269-288

Prace doktorskie i habilitacyjne

Bibliografia rozpraw doktorskich i habilitacyjnych dotyczących województwa radomskiego za lata 1973-1974 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1976, T. 13, z. 4, s. 143-148
> RBC

Bibliografia rozpraw habilitacyjnych i doktorskich o województwie kieleckim za lata 1959-1972 / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1975

Roczne

Bibliografia Radomia i Ziemi Radomskiej za 1974 rok / Stanisław Zieliński
Radomskie Towarzystwo Naukowe, 1975
> RBC

Bibliografia Radomia 1973 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1975, T. XII, z. 1-2
> RBC

Bibliografia Radomia 1972 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, T. XI, z. 3-4, s. 268-293
> RBC

Bibliografia Radomia 1971 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1973, T. X, z. 3-4, s. 151-176
> RBC

Bibliografia Radomia 1970 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1972, T. IX, z. 3-4, s. 115-141
> RBC

Bibliografia Radomia 1969 / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1971, T. VIII, z. 1-4, s. 112-150
> RBC

Bibliografia Radomia (głównie 1967-1968) / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1968, T. V, z. 3-4, s. 82-111
> RBC (od ekranu 44)

Bibliografia dotycząca Radomia (głównie 1966-1967) / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1967, T. IV, z. 4, s. 45-64
> RBC

Bibliografia Radomia (1966) / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1967, T. IV, z. 1, s. 39-88
> RBC

Bibliografia Radomia / Stanisław Zieliński
Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 1966, T. III, z. 1, s. 41-64
> RBC